Departament de Llengua Catalana i Literatura

Pere Perelló Vallori

Joana Maria Sastre Vanrell

Catalina Llompart Lloria