C/ Maria i Josep s/n 07440 MURO

Una comunitat educativa dinàmica i propera.

971 860 560

iesalbuhaira@educaib.eu

C/Maria i Josep, s/n

07440, MURO

8:00 - 14:00

De dilluns a divendres

971 86 05 60 / 609 467 712

iesalbuhaira@educaib.eu

C/ Josep i Maria,

07440 MURO

08:00 - 15:00

De Dilluns a Divendres

Documents del Centre

 

Documents del Centre
 Concreció Curricular (Pendent d’actualització)
 Reglament d’organització i funcionament
 Pla de convivència 2017 2018
 Pla d’acció tutorial
 Pla d’acolliment lingüístic i cultural
 Projecte lingüístic de centre
 Pla d’atenció a la diversitat

 Programació General Anual 2017-2018
 Programacions docents (Pendent d’actualització)
 Memòria Anual 2016-2017
 Documents d’acollida al professorat de nova incorporació al centre
 Agenda Escolar 2017-2018
 Projecte Educatiu de Centre (Pendent d’actualització)
 Programa ALTER
Pla d’autoprotecció
Programa de direcció