C/ Maria i Josep s/n 07440 MURO

Una comunitat educativa dinàmica i propera.

971 860 560

iesalbuhaira@educaib.eu

C/Maria i Josep, s/n

07440, MURO

8:00 - 15:00

De dilluns a divendres

Òrgans de govern

EQUIP DIRECTIU:

Director: Josep Llinares Martorell

Cap d’Estudis: Vicenç Fluxà Cladera

Cap d’Estudis de Cicles Formatius: Pere Galan Massanet

Secretària: Conxita Tortell Martínez

 

CONSELL ESCOLAR – Novembre 2017

PROFESSORAT

Fluxa Cladera, Vicenç (CE)

LLinares Martorell, Josep (DIR)

Tortell Martínez, Conxita (SEC)

Coloma Ribot Binimèlis

Yolanda Domínguez Antúnez

Francesc Lliteres Reche

Antoni Amer Ginard

Caterina Llompart Llòria

Pere Perelló Vallori

 

PARES I MARES

Margalida Ramis Fornés (AMIPA)

Francisca Vallespir Sastre

Margalida Vives Picó

AJUNTAMENT

Margalida M. Forteza Bennasar

ALUMNAT

Antoni Vila Manresa

Mireia Pastor Picó

Ilia Añibarro Català

PAS

Isabel Socias Gost

 

Enllaços
Moodle XESTIB WEIB
Calendari
CALENDARIS
Twitter
Please fill all required widget settings!