C/ Maria i Josep s/n 07440 MURO

Una comunitat educativa dinàmica i propera.

971 860 560

iesalbuhaira@educaib.eu

C/Maria i Josep, s/n

07440, MURO

8:00 - 15:00

De dilluns a divendres

Personal administratiu i de serveis

Administració

Isabel Socias Gost

Catalina Sans Aguilar

 

Conserjeria

Margalida Bergas Mas

Joana Maria Sansó Bonet

 

Neteja

Catalina Sanchez Perelló

Rosario Perez Garzon

Catalina Sans Horrach